DOPRAVA ZBOŽÍ

Doručení zásilky:

·  Po dobu trvání nouzového stavu, ev. opatření karantény vůči Příjemci, nebo jiné osobě zdržující se na adrese doručení, není Zasílatel povinen vyžadovat podpis osoby jednající za Příjemce jako potvrzení o doručení zásilky. Při předání zásilky Zasílatel pořídí opis posledních 3 čísel průkazu totožnosti osoby přebírající zásilku. Jestliže převzetí nebude možné takto stvrdit, zásilka bude vrácena příkazci.

·  Zasílatel je oprávněn odmítnout nebo neuskutečnit doručení zásilky, jestliže to neumožňují dopravní nebo jiná omezení na adrese doručení, případně důvodná obava o zdraví osob zúčastněných na přepravě. V takovém případě je zásilka vrácena Odesílateli.

· Zasílatel neodpovídá za jakákoli zpoždění, způsobená těmito omezeními. V případě, že z důvodu omezení není možné zásilku Příjemci doručit, je zásilky bezodkladně vrácena Odesílateli, přičemž nárok na vrácení přepravného nevzniká.

Zásilky na dobírku:

Podmínky doručení zásilek na dobírku se mění tak, že úhradu dobírkové částky umožňuje Zasílatel pouze bezhotovostně, prostřednictvím platební karty. V případě úhrady dobírkové částky platební kartou je Zasílatel oprávněn účtovat Příkazci příplatek dle platného ceníku Zasílatelských služeb, a to i v případě, že si příkazce platbu kartou jako povolený způsob platby výslovně neobjednal.

Výdejní místa Pickup:

Dovolujeme si vás informovat, že provoz výdejních míst Pickup je omezen, v některých případech zcela uzavřen z důvodu nařízení vlády ČR. DO ODVOLÁNÍ NENÍ MOŽNÉ ZASÍLAT ZBOŽÍ NA ODBĚRNÁ MÍSTA PICK UP !

Děkujeme za pochopení, tým NEWAG s.r.o.

Napište nám