Návrh, montáž a instalace centrálního vysavače

Centrální vysavač se nejčastěji instaluje do novostaveb nebo při rekonstrukci. Možná je i dodatečná montáž do stávajícího objektu, nicméně doporučujeme myslet na rozvody pro centrální vysávání již při stavbě.

Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztočů trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor, ale mimo objekt. Tím je zajištěna 100% filtrace.

Bez prachu!

Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům. Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete pouze s lehkou, pružnou hadicí a nepřenášíte celý vysavač. Oceníte i ticho při vysávání. Díky vysokému výkonu průmyslového mo-toru vysajete veškeré nečistoty rychle, účinně a zbavíte se ve vaší domácnosti prachu a alergenů.

Bez zásuvek to nepůjde 

Před samotnou instalací kompletních rozvodů potrubí je nutné provést návrh pro rozmístění vysavačových zásuvek a chytrých doplňků, jako např. štěrbinové zásuvky, které se umisťují do soklů kuchyňských linek, vestavěných skříní apod. V návrhu se vyznačí i umístění centrální vysavačové jednotky a předpokládané trasy trubních rozvodů se stoupačkami. Projekt do-poručujeme nechat zpracovat proškoleným projektantům, nebo odborným firmám specializujícím se na instalace centrálních vysavačů. Pro zpracování je nutný půdorys objektu, kam se zakreslí jednotlivé zásuvky tak, aby bylo možné z jednoho místa obsáhnout co největší plochu pro úklid. Obvykle jsou to 1–2 zásuvky na patro. Vysavačové zásuvky můžete instalovat do výšky, která Vám bude vyhovovat, nicméně doporučujeme je umístit do stejné výšky, jako ostatní zásuvky elektroinstalace. Pro výběr umístění vlastní vysavačové jednotky zvolíme nejlépe místnost, mimo obytné prostory, tak aby byl zvuk motoru slyšet co nejméně a aby bylo docíleno co nejkratšího výfukového potrubí. Bývá to nejčastěji sklep, garáž, technická místnost či dílna.

Umístění sacích zásuvek. Pomocí kružítka narýsujte na plánku domu kružnice tak, že jejich středy umístíte do rohů, které jsou nejvíce vzdáleny od středu vašeho domu. Například pro hadici 9 m narýsujte oblouky o poloměru 9cm (při měřítku projektu 1 : 100). Budoucí umístění vaší sací zásuvky se musí nacházet v místě, kde se tyto kruhy překrývají. Upozornění: Pokud se kruhy nepřekrývají, budete potřebovat více než jednu vysavačovou zásuvku. Snažte se zásuvky umísťovat vždy do komunikačních prostor, jako jsou chodby a schodiště. Zde je zároveň menší pravděpodobnost umístění nábytku. Ze stejných důvodů si dávejte pozor na směry otevírání dveří. Stěna pro umístění zásuvky by měla být silnější než 100mm, avšak klasická sádrokartonová příčka 100mm instalaci umožňuje.

Nezapomeňte na kuchyň

Neměli byste zapomenout na umístění štěrbinové zásuvky (automatické lopatky na smetí), která je jednou z největších výhod centrálního vysavače a neměla by chybět v žádném systému. Umisťuje se do soklu kuchyňské linky, kde je pro orientaci ideální místo, kde se bude v budoucnu nacházet dřez s odpadem. V takové skříňce kuchyňské linky bude v soklu vždy místo (nebude zde myčka nádobí). Sem je potřeba navrhnout také přívod potrubí pro vysávání. Ten vyvedete z podlahy zhruba 20 cm od stěny. Štěrbinová zásuvka bývá často i v zádveří domu, kam přinášíte na botách nejvíce nečistot. K tomuto účelu existuje speciální štěrbinová zásuvka do zdi. Také zde byste měli pamatovat na přívod potrubí.

Montáž centrálního vysavače na dvě fáze

Samotná instalace centrálního vysavače se pak rozděluje na dvě fáze.

První fáze

V první fázi se provede pokládka trubního rozvodu. V případě novo-stavby je nejlepší, provést instalaci rozvodu ve fázi hrubé stavby, v době, kdy se provádí i ostatní instalace (elektro, voda, topení). Ovšem v případě podlahového topení musí být rozvody pro vysavač položeny napřed. Pro instalaci trubních rozvodů používejte vždy potrubní díly k tomu určené. Mají speciálně upravený vnitřní povrch a aerodynamicky vyřešené přechody mezi jednotlivými fitinkami tak, aby nedocházelo ke ztrátám rychlosti proudění vzduchu a zachytávání prachu a nečistot. Nepoužívejte v žádném případě instalační materiál, který je určen pro vypouštění odpadu! Použitím takového materiálu může dojít k ucpání a následně i celkovému poničení celého systému. Jednotlivé díly vysavačového potrubí jsou spojeny za použití speciálního lepidla, které se nanáší na konec spojovacího dílu.

Aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti, doporučujeme dodržovat tyto základní pravidla: potrubí dělejte pokud možno co nejpřímější, neinstalujte zbytečné spojky, nepoužívejte krátká 90° kolena uprostřed trubního rozvodu, která slouží výhradně k instalaci hned za vysavačovou zásuvku. K řezání potrubí používejte výhradně nástroj k tomu určený, nebo dbejte, aby byl řez rovný a bez otřepů. Vysavačové rozvody se většinou provádějí ve skladbě podlah a ve stěnách jsou vedeny pouze části potrubí k vlastním zásuvkám, nebo stoupací vedení do pater. Vývod pro budoucí umístění zásuvky je nutné zabezpečit krytkou, aby se zamezilo ucpání při omítání a dokončování samotné stavby domu. Jako krytka může být použitá i obyčejná izolepa. Při pokládce potrubí je nutné nezapomenout na propojení zásuvek s vysavačovou jednotkou, pomocí 2× 0,8 Cu kabelu. Ovládání je pomocí bezpečného napětí 12 V, nebo 24 V. Po zkompletování celého systému se provede podtlaková zkoušku a zkoušku ovládacího kabelu.

Druhá fáze 

Druhá (finální) fáze pak proběhne v dokončené stavbě, nejlépe po vymalování, kdy se provede osazení vysavačových zásuvek, štěrbinové zásuvky a dalších chytrých doplňků, nainstalování vysavačové jednotky včetně elektrického zapojení a celkového oživení systému centrálního vysávání.

Přemýšlíte o centrálním vysavači? Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes

Pobočky a servisní střediska NEWAG

NEWAG spol. s r.o.

Vestecká 104
252 41 Zlatníky – Hodkovice
Tel.: 261 221 528
Infolinka: 800 139 076
E-mail: info@newag.cz

Otevírací doba:
Po-Čt: 8 – 17h, Pá: 8 – 15h

NEWAG Praha spol. s r.o.

Vídeňská 573
252 42 Vestec u Prahy
Tel.: 261 213 103
GSM: 777 137 781
E-mail: praha@newag.cz

Otevírací doba:
Po-Čt: 8-12 13-17, Pá: 8-12 13-15h

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.

Uhelná 1182/3a
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 521 522
GSM: 777 059 277
E-mail: infohk@newag.cz

Otevírací doba:
Po-Čt: 8:30 – 17h, Pá 8:30-15h

NEWAG Brno spol. s r.o.

Hviezdoslavova 55a
637 00 Brno
Tel.: 548 210 954
GSM: 777 092 777
E-mail: brno@newag.cz

Otevírací doba
Po-Pá: 8-16:30h

Napište nám